ORBIT BLOCK SERIE Ball Bearing

SERIE 30, 40 & 55

Orbit blokken overskrider grænsen for hvad der har været muligt, hvis man ser på vægt kontra brudstyrke. Dette kan gøres fordi, den helt igennem er lavet af forstærkede kompositmaterialer og har det unikke Dyneema® Link. Præcisionen i designet tillader det optimale antal kugler i de belastede områder. Ineffektiv masse er reduceret til det minimale, ved at lave fiber-forstærket komposit i blokkens hoved, hundsvot og i frølårsarme.

Letvægt

Ser man på vægt kontra arbejdsbelastning, er Orbitblokkene verdens letteste. For at opnå den højest tænkelige ydelse, har vi designet os væk fra alt tungt metal i sjækler, led og lange skruer, samt tilbehør. Gennem minutiøs undersøgelse og udvikling har vi udskiftet alle metal komponenter, med high-tech poly- og fiberdele. Det unikke kredsløbs design får kuglerne til at være i det aktive område, af den svævende skive.
Vægt og størrelse er yderligere reduceret i alle de forskellige blokudgaver.
Enkeltblokken med hundsvot har et specielt system, hvor hundsvoten sidder inde i skiven. Det giver et resultat med mindst mulig vægt. De flerskivede blokke er samlet i et system, hvor der kun er en mellemplade, hvilket resulterer i en vægt, der ligger 30% under den nærmeste konkurrent. Andre mærker sætter bare to blokke sammen. Det giver unødvendige dobbelt mellemplader, som er holdt sammen af tunge metalbolte, igennem toppen af blokken.

Højeste arbejdsbelastning i sin klasse

Kredsløbsanordningen giver den størst mulige bærende overfladediameter, hvilket hæver ydelsen. Der er minimal friktion selv under høj belastning.

Simpel og sikker fastgørelse

Dyneema® Linket er enkelt monteret og er fæstnet omhyggeligt, med en specialudformet klips. Det fleksible link kan forblive på under monteringen. Aldrig mere tabte sjækelskruer.
Systemet er kompatibelt med Dyneema®/Spectra® stropper og andre former for bindsler. Mange flere muligheder end stålsjækler.

Lav profil og compact.

Det fleksible Dyneema® Link kan give en kontrolleret rotation, samt en 0° og en 90° vinkel. Det fæstnes direkte til blokkens hoved, og ikke til et mellemled. Det reducerer vægten og giver den mindst mulige profil, samtidig med et fuldt funktionsdygtigt led. Hundsvoter er omhyggeligt designet, for at minimere højden.
 
www.sejlogsnor.dk       Tlf: 30633004       info(a)sejlogsnor.dk
Blåmunkevej 38, 2400 København NV.                   CVR: 31244285